Phụ Kiện BOILIE

Trang

Túi Đưng Mồi Tự Tan PVA Bullet Easy Melt
GIÁ : 98.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì Method Feeder Giant X
GIÁ : 75.000 VNĐ
( Còn hàng )
Thẻo Tandem: Method Rig
GIÁ : 30.000 VNĐ
( Còn hàng )
Thẻo Tandem: Snag Rig
GIÁ : 40.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ BOILIE: TANDEM TORPEDO SWIVEL #100g-145g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
 CHÌ BOILIE: TANDEM THRONY BOMB SWIVEL #70g-145g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ BOILIE: TANDEM RISER SWIVEL (WEED/SILT) #70g-115g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ BOILIE: TANDEM OLIVE BOMB SWIVEL #70g-125g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ BOILIE: FLAT PEAR SWIVEL (WEED/SILT) #70g-115g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ BOILIE: TANDEM FLAT PEAR SWIVEL #55g-145g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ BOILIE: TANDEM DISTANCE BULLET SWIVEL #70g-125g
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
BÁO CÁ BOILIE: TANDEM 02551 ICON EX SET 3+1
GIÁ : 2.380.000 VNĐ
( Còn hàng )
Súng làm mồi Boilie: Tandem 01836 Sausage Gun
GIÁ : 330.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tandem 01817: SPOD Mini
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop