Mồi Giả

Trang

Nhái giả - TL - Frog Toon V4
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Lethal VIB 55 (12g-55mm )
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Crank 50MR ( 8,5g-50mm )
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : MAZZY FROG ( 12g-40mm )
GIÁ : 190.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : MAZZY FROG ( 12g-40mm )
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Henoji Fighter MD ( 3,5g-35mm )
GIÁ : 185.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : KOZO SPIN 12
GIÁ : 150.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Denguri - Gaeru Namazu SP ( 65mm-16gr )
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả :  DONGURI - MOUSE ( 58mm-12gr )
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Spin Bias (3,5g)
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Spin Bias (5g)
GIÁ : 115.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả: Pit Bull
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Spark Head 1/4 oz
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Spark Slim Head 3/8oz
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả Thái Lan: Slide Lizz ( Có thìa )
GIÁ : 95.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả Thái Lan: Lotus Frog JR
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả: Crazy Bass JR
GIÁ : 170.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả Thái Lan: Hunter Lure Frog Jump
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả Thái Lan: Horned Frog
GIÁ : 95.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop